วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยตื่นแต่เช้า มีสอน2คาบ ไปถึงโรงเรียน ก็ทำความสะอาดห้องเหมือนเดิม กรอกน้ำ

วันอังคารที่1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะเมื่อคืนได้พักผ่อนเต็มที่ รู้สึกค่อยสบายขึ้น วันนี้ก็ทำเหมือนทุกๆยวันในตอนเช้า กวดห้อง เปิดห้องคอม เวลา 8.00 น. ลงไปเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 8.00น. ช่วยงานครูพี่เลี้ยง เวลา 10.00 น. จัดห้องคอมพิวเตอร์ รีซอส เวลา 12.00 น. ทานข้าว เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 และตรวจงาน เวลา 15.30 น. จัดห้องคอมพิวเตอร์ จนถึงเวลา 17.30 น. กลับบ้านพัก อาบน้ำและเตรียมการสอนและออกข้อสอบ ในสัปดาห์ต่อไป แล้วนอนเวลา 24.00 น

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธันวาคม

วันที่................เดือน..........................ปี